vpois.jpg

VPOIS Verejne prístupná odborná informačná služba

Zriadením a prevádzkovaním Verejne prístupnej odbornej informačnej služby – VPOIS - plní spoločnosť CZ Pharma zákonnú povinnosť informovať ako držiteľ rozhodnutia o registrácii verejnosť o svojich liečivých prípravkoch. Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 378/2007 Sb., o liečivách, § 33, ods. 3, písm. g).

Nad rámec zákona poskytuje naša spoločnosť túto informačnú službu taktiež aj pri tých liečivých prípravkov, kde sme výhradným distribútorom v danom štáte, nie však držiteľom rozhodnutia o registrácii.

Liečivé prípravky spoločnosti CZ Pharma môžete tiež v aktuálnej podobe vyhľadať na stránkach Štátneho ústavu na kontrolu liečiv.

Abecedný zoznam

Hypnotiká a sedatíva

Kardiovaskulárny systém

Analgetiká a opioidy

Elektrolytické roztoky a rozpúšťadlá

Oftalmológia

Gastroenterológia

Antimykotiká

Antibiotiká

Antivirotiká

Aciclovir Olikla 5x 250mg prášok na infúzny roztok (Antivirotiká) Aciclovir Olikla 10x 250mg prášok na infúzny roztok (Antivirotiká) Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok 10x 1ml (Kardiovaskulárny systém) Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok 25x 1ml (Kardiovaskulárny systém) Amikacin Olikla 250 mg/ml injekčný/infúzny roztok 1x 2ml (Antibiotiká) Bimatoprost Olikla 0,3 mg/ml očná roztoková instilácia 1x 3ml (Oftalmológia) Bimatoprost Olikla 0,3 mg/ml očná roztoková instilácia 3x 3ml (Oftalmológia) Bimatoprost/Timolol Olikla 0,3mg/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky 1x 3ml (Oftalmológia) Bimatoprost/Timolol Olikla 0,3mg/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky 3x 3ml (Oftalmológia) Brinzolamid Olikla 10 mg/ml očná suspenzná instilácia 1x 5ml (Oftalmológia) Brinzolamid Olikla 10 mg/ml očná suspenzná instilácia 3x 5ml (Oftalmológia) Cefepím Noridem 1g prášok na injekčný/infúzny roztok 1 liek. inj. (Antibiotiká) Cefepím Noridem 1g prášok na injekčný/infúzny roztok 10 liek. inj. (Antibiotiká) Cefepím Noridem 2g prášok na injekčný/infúzny roztok 1 liek. inj. (Antibiotiká) Cefepím Noridem 2g prášok na injekčný/infúzny roztok 10 liek. inj. (Antibiotiká) Clarithromycin Olikla 500mg prášok pre koncentrát pre infúzny roztok 1 liek. inj. (Antibiotiká) Dexamethasone Noridem 4 mg/ml injekčný roztok 10x 2ml () Dexamethasone Noridem 4 mg/ml injekčný roztok 50x 2ml () Dorzolamid Olikla 20 mg/ml očná roztoková instilácia 1x 5ml (Oftalmológia) Dorzolamid/Timolol Olikla 20 mg/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia 1x 5ml (Oftalmológia) Dorzolamid/Timolol Olikla 20 mg/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia 3x 5ml (Oftalmológia) Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml injekčný roztok 10x 10ml (Analgetiká a opioidy) Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml injekčný roztok 10x 2ml (Analgetiká a opioidy) Latanoprost Olikla 50 mcg/ml očná roztoková instilácia 1x 2,5ml (Oftalmológia) Latanoprost Olikla 50 mcg/ml očná roztoková instilácia 3x 2,5ml (Oftalmológia) Latanoprost/Timolol Olikla 0,05mg/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia 1x 2,5ml (Oftalmológia) Latanoprost/Timolol Olikla 0,05mg/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia 3x 2,5ml (Oftalmológia) Linezolid Olikla 2mg/ml infúzny roztok 10x 300ml (Antibiotiká) Linezolid Olikla 600mg filmom obalené tablety 10 tbl (Antibiotiká) Magnesium Sulfate Kalceks 100 mg/ml injekčný/infúzny roztok 5x 10ml (Elektrolytické roztoky a rozpúšťadlá) Magnesium Sulfate Kalceks 200 mg/ml injekčný/infúzny roztok 5x 10ml (Elektrolytické roztoky a rozpúšťadlá) Maracex 20 mg/ml injekčný/infúzny roztok 10x 1ml (Analgetiká a opioidy) Meropenem Bradex 10x 500mg prášok na injekčný/infúzny roztok (Katalog) Prebieha registrácia Meropenem Bradex 10x 500mg prášok na injekčný/infúzny roztok (Antibiotiká) Meropenem Bradex 10x 1g prášok na injekčný/infúzny roztok (Antibiotiká) Metalcaptase 150mg gastrorezistentné tablety 50x 150mg () Metalcaptase 300mg gastrorezistentné tablety 50x 300mg () Metronidazole Noridem 5mg/ml infúzny roztok 10x 100ml (Antibiotiká) Metronidazole Noridem 5mg/ml infúzny roztok 20x 100ml (Antibiotiká) Micafungin Olikla 1x100mg prášok na infúzny koncentrát (Antimykotiká) Midazolam Kalceks 5 mg/ml injekčný/infúzny roztok 10x 10ml (Hypnotiká a sedatíva) Midazolam Kalceks 5 mg/ml injekčný/infúzny roztok 10x 1ml (Hypnotiká a sedatíva) Midazolam Kalceks 5 mg/ml injekčný/infúzny roztok 10x 3ml (Hypnotiká a sedatíva) Morphine Kalceks 10 mg/ml injekčný roztok 10x 1ml (Analgetiká a opioidy) Moxifloxacin Olikla 1x 400mg/250ml infúzny roztok (Antibiotiká) Moxifloxacin Olikla 5 mg/ml očná roztoková instilácia 1x 5ml (Oftalmológia) Moxifloxacin Olikla 5x 400mg filmom obalené tablety (Antibiotiká) Omeprazol Olikla 40mg prášok pro infuzný roztok 1 liek. inj. (Gastroenterológia) Omeprazol Olikla 40mg prášok pro infuzný roztok 10 liek. inj. (Gastroenterológia) Omeprazol Olikla 40mg prášok pro infuzný roztok 50 liek. inj. (Gastroenterológia) Pantoprazol Olikla 40mg prášok na injekčný roztok 1 liek. inj. (Gastroenterológia) Pantoprazol Olikla 40mg prášok na injekčný roztok 10 liek. inj. (Gastroenterológia) Pantoprazol Olikla 40mg prášok na injekčný roztok 50 liek. inj. (Gastroenterológia) Piperacillin/Tazobactam Olikla 4g/0,5g prášok na infúzny roztok 10 liek. inj. (Antibiotiká) Piperacillin/Tazobactam Olikla 4g/0,5g prášok na infúzny roztok 5 liek. inj. (Antibiotiká) Tigecycline Olikla 10x 50mg prášok na infuzny roztok (Antibiotiká) Tramadol Kalceks 50mg/ml injekčný/infúzny roztok 5x 2ml (Analgetiká a opioidy) Travoprost Olikla 40 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia 1x 2,5ml (Oftalmológia) Travoprost Olikla 40 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia 3x 2,5ml (Oftalmológia) Travoprost/Timolol Olikla 40 mikrogramov/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia 3x 2,5ml (Oftalmológia) Travoprost/Timolol Olikla 40 mikrokramov/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia 1x 2,5ml (Oftalmológia) Voriconazole Olikla 1x 200mg prášok na koncentrát na infúzny roztok (Antimykotiká) Voriconazole Olikla 14x 200mg filmom obalené tablety (Antimykotiká)
hore