vpois.jpg

VPOIS Veřejně přístupná odborná informační služba

Zřízením a provozováním Veřejně přístupné odborné informační služby – VPOIS - plní společnost CZ Pharma zákonnou povinnost informovat jako držitel rozhodnutí o registraci veřejnost o svých léčivých přípravcích. Tato povinnost  vyplývá ze zákona 378/2007 Sb., o léčivech, § 33, odst. 3, písm. g).

Nad rámec zákona poskytuje naše společnost tuto informační službu rovněž u těch léčivých přípravků, kde jsme výhradním distributorem v daném státě nikoli však držitelem rozhodnutí o registraci.

Léčivé přípravky společnosti CZ Pharma můžete v aktuální podobě též vyhledat na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Abecední seznam

Hypnotika, sedativa

Kardiovaskulární systém

Analgetika a opioidy

Elektrolytické roztoky a rozpouštědla

Vitaminy

Oftalmologie

Gastroenterologie

Antimykotika

Antibiotika

Antivirotika

Aciclovir Olikla 5x 250mg prášek pro infuzní roztok (Antivirotika) Aciclovir Olikla 10x 250mg prášek pro infuzní roztok (Antivirotika) Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekční roztok 10x 1ml (Kardiovaskulární systém) Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekční roztok 25x 1ml (Kardiovaskulární systém) Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekční roztok 50x 1ml (Kardiovaskulární systém) Bimatoprost Olikla 0,1mg/ml oční kapky, roztok 1x 3ml (Oftalmologie) Bimatoprost Olikla 0,1mg/ml oční kapky, roztok 3x 3ml (Oftalmologie) Bimatoprost Olikla 0,3mg/ml oční kapky, roztok 1x 3ml (Oftalmologie) Bimatoprost Olikla 0,3mg/ml oční kapky, roztok 3x 3ml (Oftalmologie) Brimonidin Olikla 2mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Brimonidin Olikla 2mg/ml oční kapky, roztok 3x 5ml (Oftalmologie) Probíhá registrace Brinzolamid Olikla 10mg/ml oční kapky, suspenze 1x 5ml (Oftalmologie) Brinzolamid Olikla 10mg/ml oční kapky, suspenze 3x 5ml (Oftalmologie) Brinzolamid Olikla 10mg/ml oční kapky, suspenze 6x 5ml (Oftalmologie) Cefazolin Noridem 1g prášek pro injekční/infuzní roztok 1 inj. lahv. (Antibiotika) Cefazolin Noridem 1g prášek pro injekční/infuzní roztok 10 inj. lahv. (Antibiotika) Cefazolin Noridem 1g prášek pro injekční/infuzní roztok 50 inj. lahv. (Antibiotika) Cefazolin Noridem 2g prášek pro injekční/infuzní roztok 1 inj. lahv. (Antibiotika) Cefazolin Noridem 2g prášek pro injekční/infuzní roztok 10 inj. lahv. (Antibiotika) Cefazolin Noridem 2g prášek pro injekční/infuzní roztok 50 inj. lahv. (Antibiotika) Cefepim Noridem 1g prášek pro injekční/infuzní roztok 1 inj. lahv. (Antibiotika) Cefepim Noridem 1g prášek pro injekční/infuzní roztok 10 inj. lahv. (Antibiotika) Cefepim Noridem 1g prášek pro injekční/infuzní roztok 50 inj. lahv. (Antibiotika) Cefepim Noridem 2g prášek pro injekční/infuzní roztok 1 inj. lahv. (Antibiotika) Cefepim Noridem 2g prášek pro injekční/infuzní roztok 10 inj. lahv. (Antibiotika) Cefepim Noridem 2g prášek pro injekční/infuzní roztok 50 inj. lahv. (Antibiotika) Dexmedetomidine Kalceks 100 mcg/ml koncentrát pro infuzní roztok 25x 2ml (Hypnotika, sedativa) Dexmedetomidine Kalceks 100 mcg/ml koncentrát pro infuzní roztok 5x 2ml (Hypnotika, sedativa) Dorzolamid Olikla 20mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Dorzolamid Olikla 20mg/ml oční kapky, roztok 3x 5ml (Oftalmologie) Dorzolamid Olikla 20mg/ml oční kapky, roztok 6x 5ml (Oftalmologie) Dorzolamid/Timolol Olikla 20mg/ml+5mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Dorzolamid/Timolol Olikla 20mg/ml+5mg/ml oční kapky, roztok 3x 5ml (Oftalmologie) Dorzolamid/Timolol Olikla 20mg/ml+5mg/ml oční kapky, roztok 6x 5ml (Oftalmologie) Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml injekční roztok 5x 2ml (Analgetika a opioidy) Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml injekční roztok 50x 2ml (Analgetika a opioidy) Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml injekční roztok 5x 10ml (Analgetika a opioidy) Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml injekční roztok 10x 10ml (Analgetika a opioidy) Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml injekční roztok 10x 2ml (Analgetika a opioidy) Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml injekční roztok 50x 10ml (Analgetika a opioidy) Latanoprost Olikla 50mcg/ml oční kapky, roztok 1x 2,5ml (Oftalmologie) Latanoprost Olikla 50mcg/ml oční kapky, roztok 3x 2,5ml (Oftalmologie) Latanoprost Olikla 50mcg/ml oční kapky, roztok 6x 2,5ml (Oftalmologie) Latanoprost/Timolol Olikla 0,05 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 1x 2,5ml (Oftalmologie) Latanoprost/Timolol Olikla 0,05 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 3x 2,5ml (Oftalmologie) Latanoprost/Timolol Olikla 0,05 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 6x 2,5ml (Oftalmologie) Linezolid Olikla 2mg/ml infuzní roztok 10x 300ml (Antibiotika) Linezolid Olikla 600mg potahované tablety 10 tbl (Antibiotika) Maracex 20 mg/ml injekční/infuzní roztok 10x 1ml (Analgetika a opioidy) Meropenem Bradex 10x 500mg prášek pro injekční/infuzní roztok (Katalog) Probíhá registrace Meropenem Bradex 10x 500mg prášek pro injekční/infuzní roztok (Antibiotika) Meropenem Bradex 50x 500mg prášek pro injekční/infuzní roztok (Antibiotika) Meropenem Bradex 10x 1g prášek pro injekční/infuzní roztok (Antibiotika) Meropenem Bradex 50x 1g prášek pro injekční/infuzní roztok (Antibiotika) Metalcaptase 150mg enterosolventní tablety 50x 150mg () Metalcaptase 300mg enterosolventní tablety 50x 300mg () Metronidazole Noridem 5mg/ml infuzní roztok 10x 100ml (Antibiotika) Metronidazole Noridem 5mg/ml infuzní roztok 20x 100ml (Antibiotika) Metronidazole Noridem 5mg/ml infuzní roztok 24x 100ml (Antibiotika) Micafungin Olikla 1x100mg prášek pro infuzní roztok (Antimykotika) Probíhá registrace Midazolam Kalceks 5 mg/ml injekční/infuzní roztok 10x 10ml (Hypnotika, sedativa) Midazolam Kalceks 5 mg/ml injekční/infuzní roztok 10x 1ml (Hypnotika, sedativa) Midazolam Kalceks 5 mg/ml injekční/infuzní roztok 10x 3ml (Hypnotika, sedativa) Morphine Kalceks 10 mg/ml injekční roztok 10x 1ml (Analgetika a opioidy) Moxifloxacin Olikla 1x 400mg/250ml infuzní roztok (Antibiotika) Moxifloxacin Olikla 5mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Moxifloxacin Olikla 5x 400mg potahované tablety (Antibiotika) Neiraxin 100mg/100mg/1mg/20mg/2ml injekční roztok 5x 2ml (Vitaminy) Neiraxin 100mg/100mg/1mg/20mg/2ml injekční roztok 25x 2ml (Vitaminy) Neiraxin 100mg/100mg/1mg/20mg/2ml injekční roztok 10x 2ml (Vitaminy) Omeprazol Olikla 40mg prášek pro infuzní roztok 1 inj. lahv. (Gastroenterologie) Omeprazol Olikla 40mg prášek pro infuzní roztok 10 inj. lahv. (Gastroenterologie) Omeprazol Olikla 40mg prášek pro infuzní roztok 5 inj. lahv. (Gastroenterologie) Omeprazol Olikla 40mg prášek pro infuzní roztok 50 inj. lahv. (Gastroenterologie) Pantoprazol Olikla 40mg prášek pro injekční roztok 1 inj. lahv. (Gastroenterologie) Pantoprazol Olikla 40mg prášek pro injekční roztok 10 inj. lah. (Gastroenterologie) Pantoprazol Olikla 40mg prášek pro injekční roztok 5 inj. lah. (Gastroenterologie) Pantoprazol Olikla 40mg prášek pro injekční roztok 50 inj. lahv. (Gastroenterologie) Piperacilin/Tazobactam Olikla 2g/250mg prášek pro infuzní roztok 5 inj. lahv. (Antibiotika) Probíhá registrace Piperacilin/Tazobactam Olikla 4g/500mg prášek pro infuzní roztok 5 inj. lahv. (Antibiotika) Probíhá registrace Piperacilin/Tazobactam Olikla 4g/500mg prášek pro infuzní roztok 10 inj. lahv. (Antibiotika) Probíhá registrace Síran hořečnatý 10% injekční roztok 50x 10ml (Elektrolytické roztoky a rozpouštědla) Probíhá registrace Tigecyclin Olikla 10x 50mg prášek pro infuzní roztok (Antibiotika) Probíhá registrace Tramadol Kalceks 50mg/ml injekční/infuzní roztok 5x 2ml (Analgetika a opioidy) Travoprost Olikla 40mcg/ml oční kapky, roztok 1x 2,5ml (Oftalmologie) Travoprost Olikla 40mcg/ml oční kapky, roztok 3x 2,5ml (Oftalmologie) Travoprost/Timolol Olikla 40mcg/ml+5mg/ml oční kapky, roztok 1x 2,5ml (Oftalmologie) Travoprost/Timolol Olikla 40mcg/ml+5mg/ml oční kapky, roztok 3x 2,5ml (Oftalmologie) Travoprost/Timolol Olikla 40mcg/ml+5mg/ml oční kapky, roztok 6x 2,5ml (Oftalmologie) Vancomycin Olikla 10x 1g prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (Antibiotika) Vancomycin Olikla 10x 500mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (Antibiotika) Vancomycin Olikla 5x 1g prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (Antibiotika) Vancomycin Olikla 5x 500mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (Antibiotika) Voriconazole Olikla 1x 200mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (Antimykotika) Voriconazole Olikla 14x 200mg potahované tablety (Antimykotika)
nahoru