vpois.jpg

VPOIS Veřejně přístupná odborná informační služba

Zřízením a provozováním Veřejně přístupné odborné informační služby – VPOIS - plní společnost CZ Pharma zákonnou povinnost informovat jako držitel rozhodnutí o registraci veřejnost o svých léčivých přípravcích. Tato povinnost  vyplývá ze zákona 378/2007 Sb., o léčivech, § 33, odst. 3, písm. g).

Nad rámec zákona poskytuje naše společnost tuto informační službu rovněž u těch léčivých přípravků, kde jsme výhradním distributorem v daném státě nikoli však držitelem rozhodnutí o registraci.

Léčivé přípravky společnosti CZ Pharma můžete v aktuální podobě též vyhledat na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Abecední seznam

Kardiovaskulární systém

Oftalmologie

Gastroenterologie

Antimykotika

Antibiotika

Antivirotika

Aciclovir Olikla 5x 250mg prášek pro infuzní roztok (Antivirotika) Aciclovir Olikla 10x 250mg prášek pro infuzní roztok (Antivirotika) Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekční roztok 10x 1ml (Kardiovaskulární systém) Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekční roztok 25x 1ml (Kardiovaskulární systém) Amikacin Olikla 250 mg/ml injekční/infuzní roztok 1x 2ml (Antibiotika) Bimatoprost Olikla 0,3 mg/ml oční kapky, roztok 1x 3ml (Oftalmologie) Bimatoprost Olikla 0,3 mg/ml oční kapky, roztok 3x 3ml (Oftalmologie) Bimatoprost/Timolol Olikla 0,3 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 1x 3ml (Oftalmologie) Bimatoprost/Timolol Olikla 0,3 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 3x 3ml (Oftalmologie) Brinzolamid Olikla 10 mg/ml oční kapky, suspenze 1x 5ml (Oftalmologie) Brinzolamid Olikla 10 mg/ml oční kapky, suspenze 3x 5ml (Oftalmologie) Cefepim Noridem 1g prášek pro injekční/infuzní roztok 1 inj. lahv. (Antibiotika) Cefepim Noridem 1g prášek pro injekční/infuzní roztok 10 inj. lahv. (Antibiotika) Cefepim Noridem 2g prášek pro injekční/infuzní roztok 1 inj. lahv. (Antibiotika) Cefepim Noridem 2g prášek pro injekční/infuzní roztok 10 inj. lahv. (Antibiotika) Clarithromycin Olikla 500mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 1 inj. lahv. (Antibiotika) Dexamethasone Noridem 4 mg/ml injekční roztok 10x 2ml () Dexamethasone Noridem 4 mg/ml injekční roztok 50x 2ml () Dorzolamid Olikla 20 mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Dorzolamid/Timolol Olikla 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Dorzolamid/Timolol Olikla 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 3x 5ml (Oftalmologie) Latanoprost Olikla 50 mcg/ml oční kapky, roztok 1x 2,5ml (Oftalmologie) Latanoprost Olikla 50 mcg/ml oční kapky, roztok 3x 2,5ml (Oftalmologie) Latanoprost/Timolol Olikla 0,05mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 1x 2,5ml (Oftalmologie) Latanoprost/Timolol Olikla 0,05mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 3x 2,5ml (Oftalmologie) Linezolid Olikla 2mg/ml infuzní roztok 10x 300ml (Antibiotika) Linezolid Olikla 600 mg potahované tablety 10 tbl (Antibiotika) Meropenem Bradex 10x 500mg prášek pro injekční/infuzní roztok (Katalog) Probíhá registrace Meropenem Bradex 10x 500mg prášek pro injekční/infuzní roztok (Antibiotika) Meropenem Bradex 10x 1g prášek pro injekční/infuzní roztok (Antibiotika) Metalcaptase 150mg enterosolventní tablety 50x 150mg () Metalcaptase 300mg enterosolventní tablety 50x 300mg () Metoclopramide Noridem 5 mg/ml injekční roztok 10 (2x5) x 2 ml (Gastroenterologie) Metoclopramide Noridem 5 mg/ml injekční roztok 50 (2x5) x 2 ml (Gastroenterologie) Metronidazole Noridem 5mg/ml infuzní roztok 10x 100ml (Antibiotika) Metronidazole Noridem 5mg/ml infuzní roztok 20x 100ml (Antibiotika) Micafungin Olikla 1x100mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (Antimykotika) Moxifloxacin Olikla 1x 400mg/250ml infuzní roztok (Antibiotika) Moxifloxacin Olikla 5 mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Moxifloxacin Olikla 5x 400mg potahované tablety (Antibiotika) Olopatadine Olikla 1 mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Pantoprazol Olikla 40mg prášek pro injekční roztok 1 inj. lahv. (Gastroenterologie) Pantoprazol Olikla 40mg prášek pro injekční roztok 10 inj. lah. (Gastroenterologie) Pantoprazol Olikla 40mg prášek pro injekční roztok 50 inj. lahv. (Gastroenterologie) Piperacillin/Tazobactam Olikla 4g/0,5g prášek pro infuzní roztok 10 inj. lahv. (Antibiotika) Piperacillin/Tazobactam Olikla 4g/0,5g prášek pro infuzní roztok 5 inj. lahv. (Antibiotika) Tigecycline Olikla 10x 50mg prášek pro infuzní roztok (Antibiotika) Travoprost Olikla 40 mcg/ml oční kapky, roztok 1x 2,5ml (Oftalmologie) Travoprost Olikla 40 mcg/ml oční kapky, roztok 3x 2,5ml (Oftalmologie) Travoprost/Timolol Olikla 40mcg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 1x 2,5ml (Oftalmologie) Travoprost/Timolol Olikla 40mcg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 3x 2,5ml (Oftalmologie) Voriconazole Olikla 1x 200mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (Antimykotika) Voriconazole Olikla 14x 200mg potahované tablety (Antimykotika)
nahoru