vpois.jpg

VPOIS Veřejně přístupná odborná informační služba

Zřízením a provozováním Veřejně přístupné odborné informační služby – VPOIS - plní společnost CZ Pharma zákonnou povinnost informovat jako držitel rozhodnutí o registraci veřejnost o svých léčivých přípravcích. Tato povinnost  vyplývá ze zákona 378/2007 Sb., o léčivech, § 33, odst. 3, písm. g).

Nad rámec zákona poskytuje naše společnost tuto informační službu rovněž u těch léčivých přípravků, kde jsme výhradním distributorem v daném státě nikoli však držitelem rozhodnutí o registraci.

Léčivé přípravky společnosti CZ Pharma můžete v aktuální podobě též vyhledat na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Abecední seznam

Hypnotika, sedativa

Kardiovaskulární systém

Analgetika a opioidy

Elektrolytické roztoky a rozpouštědla

Oftalmologie

Gastroenterologie

Antimykotika

Antibiotika

Antivirotika

Aciclovir Olikla 5x 250mg prášek pro infuzní roztok (Antivirotika) Aciclovir Olikla 10x 250mg prášek pro infuzní roztok (Antivirotika) Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekční roztok 10x 1ml (Kardiovaskulární systém) Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekční roztok 25x 1ml (Kardiovaskulární systém) Amikacin Olikla 250 mg/ml injekční/infuzní roztok 1x 2ml (Antibiotika) Bimatoprost Olikla 0,3 mg/ml oční kapky, roztok 1x 3ml (Oftalmologie) Bimatoprost Olikla 0,3 mg/ml oční kapky, roztok 3x 3ml (Oftalmologie) Bimatoprost/Timolol Olikla 0,3 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 1x 3ml (Oftalmologie) Bimatoprost/Timolol Olikla 0,3 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 3x 3ml (Oftalmologie) Brinzolamid Olikla 10 mg/ml oční kapky, suspenze 1x 5ml (Oftalmologie) Brinzolamid Olikla 10 mg/ml oční kapky, suspenze 3x 5ml (Oftalmologie) Cefepim Noridem 1g prášek pro injekční/infuzní roztok 1 inj. lahv. (Antibiotika) Cefepim Noridem 1g prášek pro injekční/infuzní roztok 10 inj. lahv. (Antibiotika) Cefepim Noridem 2g prášek pro injekční/infuzní roztok 1 inj. lahv. (Antibiotika) Cefepim Noridem 2g prášek pro injekční/infuzní roztok 10 inj. lahv. (Antibiotika) Clarithromycin Olikla 500mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 1 inj. lahv. (Antibiotika) Dexamethasone Noridem 4 mg/ml injekční roztok 10x 2ml () Dexamethasone Noridem 4 mg/ml injekční roztok 50x 2ml () Dorzolamid Olikla 20 mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Dorzolamid/Timolol Olikla 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Dorzolamid/Timolol Olikla 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 3x 5ml (Oftalmologie) Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml injekční roztok 10x 10ml (Analgetika a opioidy) Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml injekční roztok 10x 2ml (Analgetika a opioidy) Latanoprost Olikla 50 mcg/ml oční kapky, roztok 1x 2,5ml (Oftalmologie) Latanoprost Olikla 50 mcg/ml oční kapky, roztok 3x 2,5ml (Oftalmologie) Latanoprost/Timolol Olikla 0,05mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 1x 2,5ml (Oftalmologie) Latanoprost/Timolol Olikla 0,05mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 3x 2,5ml (Oftalmologie) Linezolid Olikla 2mg/ml infuzní roztok 10x 300ml (Antibiotika) Linezolid Olikla 600 mg potahované tablety 10 tbl (Antibiotika) Magnesium Sulfate Kalceks 100 mg/ml injekční/infuzní roztok 5x 10ml (Elektrolytické roztoky a rozpouštědla) Magnesium Sulfate Kalceks 200 mg/ml injekční/infuzní roztok 5x 10ml (Elektrolytické roztoky a rozpouštědla) Maracex 20 mg/ml injekční/infuzní roztok 10x 1ml (Analgetika a opioidy) Meropenem Bradex 10x 500mg prášek pro injekční/infuzní roztok (Katalog) Probíhá registrace Meropenem Bradex 10x 500mg prášek pro injekční/infuzní roztok (Antibiotika) Meropenem Bradex 10x 1g prášek pro injekční/infuzní roztok (Antibiotika) Metalcaptase 150mg enterosolventní tablety 50x 150mg () Metalcaptase 300mg enterosolventní tablety 50x 300mg () Metronidazole Noridem 5mg/ml infuzní roztok 10x 100ml (Antibiotika) Metronidazole Noridem 5mg/ml infuzní roztok 20x 100ml (Antibiotika) Micafungin Olikla 1x100mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (Antimykotika) Midazolam Kalceks 5 mg/ml injekční/infuzní roztok 10x 10ml (Hypnotika, sedativa) Midazolam Kalceks 5 mg/ml injekční/infuzní roztok 10x 1ml (Hypnotika, sedativa) Midazolam Kalceks 5 mg/ml injekční/infuzní roztok 10x 3ml (Hypnotika, sedativa) Morphine Kalceks 10 mg/ml injekční roztok 10x 1ml (Analgetika a opioidy) Moxifloxacin Olikla 1x 400mg/250ml infuzní roztok (Antibiotika) Moxifloxacin Olikla 5 mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Moxifloxacin Olikla 5x 400mg potahované tablety (Antibiotika) Omeprazol Olikla 40mg prášek pro infuzní roztok 1 inj. lahv. (Gastroenterologie) Omeprazol Olikla 40mg prášek pro infuzní roztok 10 inj. lahv. (Gastroenterologie) Omeprazol Olikla 40mg prášek pro infuzní roztok 50 inj. lahv. (Gastroenterologie) Pantoprazol Olikla 40mg prášek pro injekční roztok 1 inj. lahv. (Gastroenterologie) Pantoprazol Olikla 40mg prášek pro injekční roztok 10 inj. lah. (Gastroenterologie) Pantoprazol Olikla 40mg prášek pro injekční roztok 50 inj. lahv. (Gastroenterologie) Piperacillin/Tazobactam Olikla 4g/0,5g prášek pro infuzní roztok 10 inj. lahv. (Antibiotika) Piperacillin/Tazobactam Olikla 4g/0,5g prášek pro infuzní roztok 5 inj. lahv. (Antibiotika) Tigecycline Olikla 10x 50mg prášek pro infuzní roztok (Antibiotika) Tramadol Kalceks 50mg/ml injekční/infuzní roztok 5x 2ml (Analgetika a opioidy) Travoprost Olikla 40 mcg/ml oční kapky, roztok 1x 2,5ml (Oftalmologie) Travoprost Olikla 40 mcg/ml oční kapky, roztok 3x 2,5ml (Oftalmologie) Travoprost/Timolol Olikla 40mcg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 1x 2,5ml (Oftalmologie) Travoprost/Timolol Olikla 40mcg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 3x 2,5ml (Oftalmologie) Voriconazole Olikla 1x 200mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (Antimykotika) Voriconazole Olikla 14x 200mg potahované tablety (Antimykotika)
nahoru